Půda je vlastně jedno malé kouzlo.

čtvrtek 5. prosinec 2013 17:43

Když to tak vezmu, máme čtyři přírodní živly, základní elementy – vodu, oheň, zemi a vzduch. Zůstanu momentálně u živlu země, tedy hlína, úrodná půda a vlastně obživa, která značí život. Půda jako taková vznikala dlouho a to střídáním rostlinných porostů různými způsoby, hlavně pralesy a tím se stala živá a úrodná. Je to tedy právě ta půda, která nám dává obživu. To značí i umění vypěstovat potravu, zpracovat a uskladnit.  Ale pak ji můžeme brát i jako symbol matičky země, rodné hroudy, nebo často také spojený s úctou k přírodě.  Proto se kolikrát stala symbolem respektu k přírodě hlína v dlaních, občas s klíčícím semínkem.

Četla jsem pěknou větu, Přírodní zákony platí, ať peníze existují nebo nikoliv, jen pro zakládání kompostu jsou bankovky méně vhodné než listí, protože obsahují umělá barviva.

DSC_0406_hdr.jpgDSC_0411.JPGDSC_0412.JPGDSC_0415.JPGDSC_0417.JPGDSC_0419_hdr.jpgDSC_0421.JPGDSC_0432_hdr.jpg

Ivana Flugrová

Ivana Flugrová

Ivana Flugrová

Sleduji běh událostí kolem sebe a koukám na svět skrz objektiv fotoaparátu.

Myšlenka je příčinou a reakce podvědomí účinkem.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora