Pařížovská přehrada.

sobota 15. únor 2014 19:09

Přehrada Pařížov reguluje a zároveň zdobí řeku Doubravu v Železných horách. Při návštěvě této přehrady dostávám pocit, že se ocitám v pohádce, jako mám i z přehrady Les Království u Dvora Králové.  Pařížovská přehrada loni oslavila stoleté výročí dokončení. Právě v srpnu 1913 bylo započato s napouštěním nádrže. Předpokládalo se, že k naplnění dojde během čtyř týdnů, nádrž však byla plná již čtvrtý den vlivem přívalové vody z průtrže mračen v oblasti Železných hor. Přehrada tak obstála při náročné zkoušce.

Podnětem k výstavbě této přehrady byly povodně v letech 1885, 1888 a 1897, které způsobily značné škody v přilehlém území středního a dolního toku Doubravy. Projekt na tuto stavbu, byl schválen v dubnu 1908 nákladem 1,5 mil. rakouských korun. Na jaře roku 1909 byla stavba zahájena firmou Křička a Dvořák pracemi na odtokové štole a stavbou ochranného kamenného jezu napříč údolím. Délka hráze je v koruně 142 m, její šířka 4,5 m a výška nad základem 31 m. Celkový objem Pařížovské nádrže je 1.761 mil. m3. Na tuto přehradu bylo použito na 35.000 m3 kamene a k stavbě bylo spotřebováno 310 vagónů písku s 460 vagóny cementu.
V současnosti přehrada slouží hlavně jako ochrana před povodněmi, ale od roku 1992 je zde využíván i energetický potenciál a vyrábí elektřinu turbínami.

DSC_1015.jpg

DSC_1040.jpg

DSC_1044.jpg

DSC_1054.jpg

DSC_1059.jpg

DSC_1060.jpg

DSC_1069.jpg

DSC_1081_panorama1.jpg

DSC_1087_panorama.jpg

DSC_1104.jpg

DSC_1107.jpg

DSC_1112.jpg

DSC_1113.jpg

DSC_1114.jpg

DSC_1117.jpg

DSC_1124.jpg

DSC_1131.jpg

DSC_1144.jpg

DSC_1148.jpg

DSC_1150.jpg

DSC_1154.jpg

DSC_1157.jpg

DSC_1163.jpg

DSC_1170.jpg

DSC_1175.jpg

 

 


 

Ivana Flugrová

Ivana Flugrová

Ivana Flugrová

Sleduji běh událostí kolem sebe a koukám na svět skrz objektiv fotoaparátu.

Myšlenka je příčinou a reakce podvědomí účinkem.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora